Сделай Сам Свою Работу на 5

жБЛФПТЙ, ЭП ЧРМЙЧБАФШ ОБ ЧБМАФОЙК ЛХТУ:

-ТЙОЛПЧі УЙМЙ(РПРЙФ і РТПРПЪЙГіС);

-ЕЛПОПНіЮОБ РПМіФЙЛБ ДЕТЦБЧЙ;

-УФБО РМБФіЦОПЗП ВБМБОУХ.

рБТЙФЕФ РПЛХРОПї УРТПНПЦОПУФі.уРіЧЧіДОПЫЕООС РПЛХРОПї УЙМЙ ЧБМАФ ДМС РЕЧОПї ЗТХРЙ ФПЧБТіЧ ФБ РПУМХЗ Ч ДЧПИ ЛТБїОБИ ЧЙЪОБЮБє РБТЙФЕФ РПЛХРОПї УРТПНПЦОПУФі (рру). ч ЪБМЕЦОПУФі ЧіД ОПНЕОЛМБФХТЙ ФПЧБТіЧ рру НПЦЕ ВХФЙ ЮБУФЛПЧЙН БВП РПЧОЙН (ЪБЗБМШОЙН). оБКРТПУФіЫБ НЕФПДЙЛБ ТПЪТБИХОЛХ рру - ОБ ПУОПЧі УРіЧУФБЧМЕООС ГіО УФБОДБТФОПЗП ОБВПТХ (УРПЦЙЧЮПЗП ЛПЫЙЛБ) ФПЧБТіЧ ФБ РПУМХЗ ЪБ РЕЧОЙК РЕТіПД ЮБУХ.

жБЛФПТЙ, ЭП ЧРМЙЧБАФШ ОБ ЪНіОХ ЧБМАФОПЗП ЛХТУХ:

1) ЧіДРПЧіДОі ЪНіОЙ ГіО Х ЛТБїОБИ, ЭП ТПЪЗМСДБАФШУС:

чЙЭЙК ТіЧЕОШ іОЖМСГії à ВіМШЫЙК ТіУФ ГіО à РПЗіТЫЕООС ЛПОЛХТЕОФОПУРТПНПЦОПУФі ОБГіПОБМШОЙИ ФПЧБТіЧ à УЛПТПЮЕООС ЕЛУРПТФХ à

љà рПЗіТЫЕООС РМБФіЦОПЗП ВБМБОУХ à РБДіООС ЧБМАФОПЗП ЛХТУХ

2) ГіОПЧБ ЕМБУФЙЮОіУФШ РПРЙФХ ЕЛУРПТФОЙИ ФПЧБТіЧ. оЕЕМБУФЙЮОБ УФТХЛФХТБ ЕЛУРПТФХ ЮЙОЙФШ ФЙУЛ ОБ РіДЧЙЭЕООС ЧБМАФОПЗП ЛХТУХ.

3) УФБЧЛБ ЧіДУПФЛХ. віМШЫ ЧЙУПЛі УФБЧЛЙ ЧіДУПФЛХ РТЙЧБВМААФШ ЪБЛПТДПООЙИ іОЧЕУФПТіЧ і ЪНіГОААФШ ЧБМАФОЙК ЛХТУ.4) ЕЛПОПНіЮОЕ УФБОПЧЙЭЕ ЛТБїОЙ. ъДПТПЧі ЕЛПОПНіЛЙ РПТПДЦХАФШ ДПЧіТХ і РТЙЧБВМААФШ іОЧЕУФЙГії, ЧЙЛМЙЛБАЮЙ ФЙУЛ ОБ ТіУФ ЧБМАФОПЗП ЛХТУХ і ОБЧРБЛЙ.

5)РПМіФЙЮОі РПДії. рПМіФЙЮОБ ОЕЧЙЪОБЮЕОіУФШ РіДТЙЧБє ДПЧіТХ, ЧЙЛМЙЛБАЮЙ ЧіДФіЛ ЛБРіФБМіЧ і РБДіООС ЧБМАФОПЗП ЛХТУХ, РПТХЮ Ъ ДіСМШОіУФА ХТСДХ ЭПДП ПВНЕЦЕООС іОПЪЕНОПЗП ЧФТХЮБООС Ч ОБГіПОБМШОХ ЕЛПОПНіЛХ.

6)УРЕЛХМСГіС. нБКВХФОС ОЕРЕЧОіУФШ УФЧПТАє НПЦМЙЧіУФШ ДМС УРЕЛХМСГіКОЙИ іЗПТ ОБ РіДЧЙЭЕООС БВП РПОЙЦЕООС ЧБМАФОПЗП ЛХТУХ. рТПДБАЮЙ (ЛХРХАЮЙ) ЧБМАФХ Ч ПЮіЛХЧБООі її РБДіООС (РіДЧЙЭЕООС) УРЕЛХМСОФЙ ОЕТіДЛП РТЙЧПДСФШ ДП ТХИХ ГЕК РТПГЕУ.

6. пУОПЧОі ОБРТСНЙ ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОПї ДіСМШОПУФі

жПТНЙ НіЦОБТПДОЙИ ЕЛПОПНіЮОЙИ ЧіДОПУЙО.(уЧіФПЧі ТЙОЛЙ)

лМБУЙЮОі:

НіЦОБТПДОБ ФПТЗіЧМС (УЧіФПЧЙК ТЙОПЛ ФПЧБТіЧ ФБ РПУМХЗ);НіЦОБТПДОі ЖіОБОУПЧП-ЛТЕДЙФОі ЧіДОПУЙОЙ (УЧіФПЧЙК ТЙОПЛ ЛБРіФБМіЧ);

НіЦОБТПДОБ ФТХДПЧБ НіЗТБГіС (УЧіФПЧЙК ТЙОПЛ ТПВПЮПї УЙМЙ);

оПЧі:

НіЦОБТПДОБ ЕЛПОПНіЮОБ іОФЕЗТБГіС;

ВБЗБФПОБГіПОБМШОі РіДРТЙєНУФЧБ (ФТБОУОБГіПОБМШОі ЛПТРПТБГії).

чЙДЙ НіЦОБТПДОПї ЕЛПОПНіЮОПї ДіСМШОПУФі

 

ъПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОБ ДіСМШОіУФШ (ъед) ХСЧМСє УПВПА ФБЛХ ЖПТНХ ЗПУРПДБТАЧБООС, СЛБ ЧЙИПДЙФШ ЪБ НЕЦі ОБГіПОБМШОЙИ ЛПТДПОіЧ і РПЧ’СЪБОБ Ъ ЪБМХЮЕООСН ДП ВБЗБФПЕФБРОПЗП ГЙЛМХ ЕЛПОПНіЮОЙИ ЧіДОПУЙО ТіЪОПОБГіПОБМШОЙИ їИОіИ УХВ’єЛФіЧ.

сЛ ЧіДПНП, ГЙЛМ УХУРіМШОПЗП ЧЙТПВОЙГФЧБ ХНПЧОП РПДіМСАФШ ОБ ЮПФЙТЙ УФБДії: ЧЙТПВОЙГФЧП – ТПЪРПДіМ – ПВНіО – УРПЦЙЧБООС. чФТХЮБООС УХВ’єЛФБ, ЭП ОБМЕЦЙФШ іООПОБГіПОБМШОПНХ ЧіДФЧПТАЧБМШОПНХ ЛПНРМЕЛУХ, ОБ ТіЪОЙИ УФБДіСИ, РПТПДЦХє ЖЕОПНЕО ъед.

ІУФПФОПА ТЙУПА ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОЙИ ЪЧ’СЪЛіЧ є ЖБЛФ РЕТЕФЙОХ ЛПТДПОіЧ ОБГіПОБМШОП-ЧіДФЧПТАЧБМШОЙИ ЛПНРМЕЛУіЧ ФПЧБТБНЙ, ЛБРіФБМБНЙ БВП РПУМХЗБНЙ.

сЛЭП РіДРТЙєНУФЧБ Ъ ТіЪОЙИ ДЕТЦБЧ ЖХОЛГіПОХАФШ ОБ ФЕТЙФПТії СЛПїУШ ПДОієї ЛТБїОЙ, ФП їИОС ЧЪБєНПДіС ОЕ ОБМЕЦЙФШ ДП УЛМБДХ ъед. оБРТЙЛМБД, ОЕ НПЦОБ ЧіДОЕУФЙ ДП ъед ЧіДОПУЙОЙ НіЦ ДПЮіТОШПА ЛПНРБОієА ЖіТНЙ Ъ ЛТБїОЙ б, ЭП Діє Х ЛТБїОі в, Ъ ЗПУРПДБТУШЛЙНЙ ПТЗБОіЪБГіСНЙ Гієї Ц ЛТБїОЙ в.

оБЧРБЛЙ, ОБЧіФШ ЧЪБєНПДіС ЖіТН ПДОієї ЛТБїОЙ є РТПСЧПН ъед, СЛЭП ГС ЧЪБєНПДіС УФПУХєФШУС РБТФОЕТіЧ, ЭП РЕТЕВХЧБАФШ ОБ ФЕТЙФПТії ТіЪОЙИ ЛТБїО. бДЦЕ Ч ДБОПНХ ТБЪі ЧУФБОПЧМАєФШУС ЪЧ’СЪПЛ НіЦ ТіЪОЙНЙ ОБГіПОБМШОЙНЙ ЧіДФЧПТАЧБМШОЙНЙ ЛПНРМЕЛУБНЙ.уХЮБУОБ ъед ОБ РТБЛФЙГі ТЕБМіЪХє ВБЪЙУОЙК РТЙОГЙР УЧіФПЗПУРПДБТУШЛЙИ ЧіДОПУЙО ТЙОЛПЧПЗП ФЙРХ – іОФЕОУЙЧОЙК НіЦОБТПДОЙК РПДіМ РТБГі НіЦ БОЛМБЧБНЙ ЛППРЕТБГіК РТБГі. ріД ПУФБООіН ФЕТНіОПН НБєФШУС ОБ ХЧБЪі РЕТЕДПЧУіН ХЗТХРПЧБООС РТБГіЧОЙЛіЧ (ЧЙТПВОЙЛіЧ ФПЧБТіЧ і РПУМХЗ), СЛі ХФЧПТААФШУС Х ЧіДРПЧіДОПУФі Ъ ТЕБМШОП ДіАЮЙНЙ НПДЕМСНЙ ХЪБЗБМШОЕООС ЧЙТПВОЙГФЧБ, ПТЗБОіЪБГії ЗПУРПДБТАЧБООС.

лПМЙ Ч СЛПУФі БОЛМБЧБ НіЦОБТПДОПЗП РПДіМХ РТБГі ЧЙУФХРБє ЧЙЛМАЮОП ДЕТЦБЧБ, ВЕТХЮЙ ОБ УЕВЕ ЖХОЛГії ЪБЗБМШОПЗП ХРТБЧМіОУШЛПЗП і РЕТЕТПЪРПДіМШОПЗП ГЕОФТХ, ФП ГЕ РТЙЪЧПДЙФШ ДП ЪОБЮОПЗП ЛПМБРУХ Ч ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОЙИ ЪЧ’СЪЛБИ.

рТПФЕ ДЕТЦБЧБ, ОЕ РТЕФЕОДХАЮЙ ОБ НПОПРПМіА Ч ъед, НПЦЕ ХУРіЫОП ВТБФЙ ХЮБУФШ Х ъед РП ДЧПИ ОБРТСНБИ:

ћ СЛ ВЕЪРПУЕТЕДОіК УХВ’єЛФ ДПНПЧМЕОПУФЕК Ъ іОПОБГіПОБМШОЙНЙ РБТФОЕТБНЙ;

ћ СЛ ТЕЗХМСФПТ ЕЛПОПНіЮОПї ЛПО’АОЛФХТЙ і БДНіОіУФТБФЙЧОЙИ РТБЧЙМ ЪДіКУОЕООС ъед.

сЛЭП Ц УХВ’єЛФПН ъед УФБє ЖіТНБ, ФП, Ъ ПДОПЗП ВПЛХ, ЪНіОАєФШУС її ОПТНБФЙЧОП-РТБЧПЧЙК УФБФХУ, ФПВФП ОБ ОЕї РПЫЙТАєФШУС АТЙУДЙЛГіС іОПЪЕНОПї ЪБЛПОПДБЧЮПї УЙУФЕНЙ, НіЦОБТПДОі ДПЗПЧіТОі ОПТНЙ, РТБЧЙМБ НіЦОБТПДОПї ФПТЗіЧМі, Б Ъ ДТХЗПЗП ВПЛХ, ГС ЖіТНБ ЪБМЙЫБєФШУС іННБОЕОФОПА ЮБУФЙОПА ОБГіПОБМШОПЗП ЧіДФЧПТАЧБМШОПЗП ЛПНРМЕЛУХ УЧПєї ЛТБїОЙ.

 


 

фЕНБ 3. ъпчоІыошпелпопнІюоб уфтбфезІс тпъчйфлх хлтбЇой

1. фЕПТіС ЛПОЛХТЕОФОЙИ РЕТЕЧБЗ

дМС ФПЗП ЭПВ Ъ'СУХЧБФЙ, ЮПНХ ЛТБїОЙ ДПУСЗБАФШ ЛПОЛХТЕОФОПї РЕТЕЧБЗЙ Х ФЙИ ЮЙ іОЫЙИ ЗБМХЪСИ, Б ФБЛПЦ ЪТПЪХНіФЙ ЧЙИіДОі РПМПЦЕООС РПМіФЙЛЙ ЖіТН ФБ ОБГіПОБМШОПї ЕЛПОПНіЛЙ, РТПЖЕУПТ зБТЧБТДУШЛПї ЫЛПМЙ ВіЪОЕУХ, ТБДОЙЛ ОЙЪЛЙ РТПЧіДОЙИ ЛПНРБОіК ФБ ЮМЕО рТЕЪЙДЕОФУШЛПї ЛПНіУії Ъ РТПНЙУМПЧПї ЛПОЛХТЕОГії нБКЛМ рПТФЕТ ОБРТЙЛіОГі 80-И ТТ. ЪДіКУОЙЧ ДПУМіДЦЕООС ДЕУСФЙ ЛТБїО, СЛі ЪБКНБАФШ ЧБЦМЙЧЕ НіУГЕ Х УЧіФПЧіК ФПТЗіЧМі: чЕМЙЛПВТЙФБОії, оіНЕЮЮЙОЙ, дБОії, ІФБМії, лПТЕї, уіОЗБРХТХ, уыб, ыЧЕКГБТії, ыЧЕГії ФБ сРПОії.

х ГЕОФТ ХЧБЗЙ РТПЧЕДЕОПЗП ДПУМіДЦЕООС н. рПТФЕТ РПУФБЧЙЧ ЪБЧПАЧБООС ФБ ЪВЕТЕЦЕООС ЛПОЛХТЕОФОПї РЕТЕЧБЗЙ Х ВіМШЫ ОіЦ 100 ЧіДОПУОП УЛМБДОЙИ ЗБМХЪСИ ЕЛПОПНіЛЙ ФБ іОДХУФТіБМШОЙИ УЕЗНЕОФБИ. оБ КПЗП ДХНЛХ, УБНЕ ЧПОЙ є ЛМАЮЕН ДП ЧЙУПЛПї ФБ ЪТПУФБАЮПї РТПДХЛФЙЧОПУФі Х ЛТБїОі К ОБКНЕОЫЕ НПЦХФШ ВХФЙ РТПБОБМіЪПЧБОі Ъ ЧЙЛПТЙУФБООСН ФТБДЙГіКОЙИ ФБ ОПЧіФОіИ ФЕПТіК НіЦОБТПДОПї ФПТЗіЧМі. дМС ДПУМіДЦЕООС, СЛ ЧЙДОП іЪ РЕТЕМіЛХ, ВХМЙ ЧіДіВТБОі ЛТБїОЙ, СЛі ЧіДТіЪОСАФШУС ЪБ ЕЛПОПНіЮОЙН ТПЪЧЙФЛПН, ТПЪНіТПН, ДЕТЦБЧОПА РПМіФЙЛПА ЭПДП РТПНЙУМПЧПУФі, ЪБ УХУРіМШОПА ЖіМПУПЖієА, ЗЕПЗТБЖіЮОЙНЙ ХНПЧБНЙ ФБ ТПЪФБЫХЧБООСН, БМЕ ЧПДОПЮБУ їИ ПВ'єДОХє ПДОБ УРіМШОБ ТЙУБ — ХУі ЧПОЙ ЧЦЕ ХУРіЫОП ЛПОЛХТХАФШ Х ТСДі РТПБОБМіЪПЧБОЙИ ЗБМХЪЕК БВП РПЛБЪХАФШ УЕВЕ ХУЕ ЪДБФОіЫЙНЙ ХУРіЫОП ЛПОЛХТХЧБФЙ. бОБМіЪХЧБМЙ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ ЗБМХЪЕК ЪБ ФТЙ РЕТіПДЙ: Х 1971, 1978 ФБ 1985 ТТ.

тПЪТПВМЕОБ Ч ТЕЪХМШФБФі РТПЧЕДЕОПЗП ДПУМіДЦЕООС ЧУЕПУСЦОБ ФЕПТіС ЛПОЛХТЕОФОПї РЕТЕЧБЗЙ ЛТБїО, СЛБ РіДФЧЕТДЦХєФШУС ДПУФБФОШПА ЛіМШЛіУФА ЖБЛФіЧ, ТПЪЗМСОХФБ Х ЖХОДБНЕОФБМШОіК РТБГі нБКЛМБ рПТФЕТБ "лПОЛХТЕОФОБ РЕТЕЧБЗБ ЛТБїО", ПРХВМіЛПЧБОіК Х 1991 Т.

ъЗіДОП Ъ ГієА ФЕПТієА ЧіДРПЧіДШ ОБ ЪБРЙФБООС: "юПНХ ЛТБїОБ ДПУСЗБє НіЦОБТПДОПЗП ХУРіИХ Ч ФіК ЮЙ іОЫіК ЗБМХЪі?" РЕТЕДВБЮБє ЮПФЙТЙ ЧМБУФЙЧПУФі ЛТБїОЙ ЪБЗБМШОПЗП ИБТБЛФЕТХ, ЭП ЖПТНХАФШ УЕТЕДПЧЙЭЕ, Х СЛПНХ ЛПОЛХТХАФШ НіУГЕЧі ЖіТНЙ. гЕ УЕТЕДПЧЙЭЕ НПЦЕ УРТЙСФЙ ЧЙОЙЛОЕООА ЛПОЛХТЕОФОПї РЕТЕЧБЗЙ, Б НПЦЕ і РЕТЕЫЛПДЦБФЙ ГШПНХ. пУШ Гі ЮПФЙТЙ ЧМБУФЙЧПУФі.

1. жБЛФПТОі ХНПЧЙ, ФПВФП Фі ЛПОЛТЕФОі ЖБЛФПТЙ (ОБРТЙЛМБД, ЛЧБМіЖіЛПЧБОБ ТПВПЮБ УЙМБ РЕЧОПЗП РТПЖіМА БВП іОЖТБУФТХЛФХТБ), СЛі ОЕПВИіДОі ДМС ХУРіЫОПї ЛПОЛХТЕОГії Х ДБОіК ЗБМХЪі.

2. хНПЧЙ РПРЙФХ, ФПВФП СЛЙК ОБ ЧОХФТіЫОШПНХ ТЙОЛХ РПРЙФ ОБ РТПДХЛГіА ЮЙ РПУМХЗЙ, ЭП РТПРПОХАФШУС ДБОПА ЗБМХЪЪА.

3. уРПТіДОЕОі ЗБМХЪі ФБ ЗБМХЪі, ЭП РіДФТЙНХАФШ, ФПВФП ОБСЧОіУФШ БВП ЧіДУХФОіУФШ Х ЛТБїОі УРПТіДОЕОЙИ ЗБМХЪЕК ЮЙ ЗБМХЪЕК, ЭП РіДФТЙНХАФШ, ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОЙИ ОБ НіЦОБТПДОПНХ ТЙОЛХ.

4. уФТБФЕЗіС ЖіТНЙ, її УФТХЛФХТБ ФБ ЛПОЛХТЕОФЙ, ФПВФП ХНПЧЙ Х ЛТБїОі, СЛі ЧЙЪОБЮБАФШ ФЕ, СЛ ХФЧПТААФШУС ФБ ХРТБЧМСАФШУС ЖіТНЙ, і ИБТБЛФЕТ ЛПОЛХТЕОГії ОБ ЧОХФТіЫОШПНХ ТЙОЛХ.

дЕФЕТНіОБОФЙ ОБГіПОБМШОПї ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі — ГЕ ЛПНРМЕЛУОБ УЙУФЕНБ, СЛБ РПУФіКОП ТПЪЧЙЧБєФШУС. нБКЛМ рПТФЕТ ОБЪЧБЧ ГА УЙУФЕНХ "ТПНВПН" (Ч ПТЙЗіОБМі — БМНБЪ, ДіБНБОФ). лПЦОЙК ДЕФЕТНіОБОФ Х ГіК УЙУФЕНі ЧРМЙЧБє ОБ ЧУі іОЫі.

рЕТЕЧБЗПА Гієї ФЕПТії є ФЕ, ЭП ЧПОБ РПЛБЪХє ТПМШ, СЛХ ЧіДіЗТБАФШ ЕЛПОПНіЮОЕ УЕТЕДПЧЙЭЕ ХУФБОПЧЙ, РПМіФЙЛБ, ЛХМШФХТОі ГіООПУФі ФБ МіДЕТЙ ЛТБїОЙ Х ЪБВЕЪРЕЮЕООі ХУРіИХ ЖіТН Гієї ЛТБїОЙ Х РЕЧОЙИ УЕЗНЕОФБИ ТЙОЛХ ФБ ЛПОЛТЕФОЙИ ЗБМХЪСИ ЕЛПОПНіЛЙ. ІОЫЙНЙ УМПЧБНЙ, ЧПОБ РПСУОАє ЧМБУФЙЧПУФі ОБГії, СЛі є РЕТЕДХНПЧПА ХУРіИХ ОБГіПОБМШОПї РТПНЙУМПЧПУФі Х НіЦОБТПДОіК ЛПОЛХТЕОГії.

2. лПОЛХТЕОФОі РЕТЕЧБЗЙ хЛТБїОЙ: ПФТЙНБООС, ДПУСЗОЕООС, ЧЙЛПТЙУФБООС

уФБОПЧМЕООС ОПЧПї НПДЕМі ТПЪЧЙФЛХ УЧіФПЧПї ЕЛПОПНіЛЙ ЧЙНБЗБє ЗМЙВПЛПЗП РЕТЕПУНЙУМЕООС ЧУіИ РПЛБЪОЙЛіЧ, СЛі ИБТБЛФЕТЙЪХАФШ УФБОПЧЙЭЕ хЛТБїОЙ Ч УЧіФі, НБУЫФБВЙ і ЕЖЕЛФЙЧОіУФШ її ХЮБУФі Ч ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОЙИ ЪЧ'СЪЛБИ. оБРТЙЛМБД, СЛЭП ТБОіЫЕ ЧЕМЙЛБ ХЧБЗБ РТЙДЩМСМБУС ПВЗТХОФПЧБОіК ДПЧЗПУФТПЛПЧіК УРЕГіБМіЪБГії ЗПУРПДБТУФЧБ Ч нтр, ФП УШПЗПДОі ГЕК РПЛБЪОЙЛ ТПЪЮЙОСєФШУС УЕТЕД іОЫЙИ, СЛі ЧіДПВТБЦБАФШ ЕМЕНЕОФЙ ОПЧПЗП ХУЧіДПНМЕООС ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі. фБЛі ЖБЛФПТЙ, СЛ РТЙТПДОі і ФТХДПЧі ТЕУХТУЙ, ЧОХФТіЫОіК ТЙОПЛ УРіЧЧіДОПЫЕООС ТіЧОіЧ ЧЙФТБФ і ГіО, УФТХЛФХТОі і ОБХЛПЧП-ФЕИОіЮОі ЮЙООЙЛЙ і ФПНХ РПДіВОі, ДПРПЧОААФШУС УПГіБМШОП-ЛХМШФХТОЙНЙ ХРТБЧМіОУШЛЙНЙ, РПМіФЙЮОЙНЙ і іОЫЙНЙ ЮЙООЙЛБНЙ.

љъ УЕТЕДЙОЙ 70-И ТПЛіЧ ПУПВМЙЧЕ НіУГЕ РТЙ ЧЙЪОБЮЕООі РПЪЙГіК ЛТБїОЙ Ч УЙУФЕНі УЧіФПЗПУРПДБТУШЛЙИ ЪЧ'СЪЛіЧ ЪБКНБАФШ ЛПОЛХТЕОФОі РЕТЕЧБЗЙ і ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ. лПОЛХТЕОФОі РЕТЕЧБЗЙ ГЕ РЕТЫ ЪБ ЧУЕ ЖБЛФПТЙ, СЛі РПЪЙФЙЧОП ЧРМЙЧБАФШ ОБ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ ЕЛПОПНіЛЙ ЛТБїОЙ Ч ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОЙИ ЪЧ'СЪЛБИ. ІУОХАФШ ТіЪОі ФПЮЛЙ ЪПТХ ЭПДП ЛМБУЙЖіЛБГії ЛПОЛХТЕОФОЙИ РЕТЕЧБЗ. гЕ і ФЕПТії БВУПМАФОЙИ і РПТіЧОСМШОЙИ РЕТЕЧБЗ, ЪБ НБУЫФБВБНЙ - ЗМПВБМШОі і ТЕЗіПОБМШОі РЕТЕЧБЗЙ (Х РЕЧОіК ЗТХРі ЛТБїО).

фЕПТіС ОБХЛПЧПї УРЕГіБМіЪБГії ПУПВМЙЧП ЧЙДіМСє РЕТЕЧБЗХ ЧПМПДіООС ОПЧЙНЙ ЖБЛФПТБНЙ ЧЙТПВОЙГФЧБ (УЕЛТЕФЙ ЧЙТПВОЙГФЧБ, ХРТБЧМіООС і ФПНХ РПДіВОЕ). оЕПФЕИОПМПЗіЮОБ ФЕПТіС ДП ПУОПЧОПї РЕТЕЧБЗЙ ЧіДОПУЙФШ ЧПМПДіООС ОПЧЙНЙ ФЕИОПМПЗіЮОЙНЙ ЖБЛФПТБНЙ, ТПЪТПВЛБНЙ і ФПНХ РПДіВОЙН, ЭП ЧіДПВТБЦБАФШ ФЕОДЕОГії УЧіФПЧПЗП ТЙОЛХ.

уЕТЕД ЛПОЛХТЕОФОЙИ РЕТЕЧБЗ хЛТБїОЙ Ч ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОЙИ ЪЧ'СЪЛБИ ОЕПВИіДОП ЧіДЪОБЮЙФЙ, Ч РЕТЫХ ЮЕТЗХ, ОБУФХРОЕ:

љ• ФЕТЙФПТіБМШОі і РТЙТПДОі ХНПЧЙ - ТПЪФБЫПЧБОБ Ч гЕОФТБМШОіК ЄЧТПРі, УРТЙСФМЙЧЙК ЛМіНБФ, ПНЙЧБєФШУС ФЕРМЙНЙ НПТСНЙ, УРТЙСФМЙЧі ХНПЧЙ ДМС ЧЕДЕООС УіМШУШЛПЗП ЗПУРПДБТУФЧБ - РЕТЕЧБЦОП ТіЧОЙООЙК ТЕМШєЖ, 25% УЧіФПЧЙИ ЪБРБУіЧ ЮПТОПЪЕНХ і Ф.Д.;

•УЙТПЧЙООі ТЕУХТУЙ - ЪБКНБАЮЙ НЕОЫЕ 0,5% ФЕТЙФПТії УЧіФХ і НБАЮЙ НЕОЫЕ 1% ОБУЕМЕООС, Ч хЛТБїОі ВМЙЪШЛП 5% УЧіФПЧЙИ УЙТПЧЙООЙИ ТЕУХТУіЧ; • ЪОБЮОЙК ЧЙТПВОЙЮЙК РПФЕОГіБМ - РП ЧЙТПВОЙГФЧХ ЮБЧХОХ УФБМЙ і Ф.Д. ОБ ДХЫХ ОБУЕМЕООС хЛТБїОБ РПУіДБє РТПЧіДОі НіУГС Ч УЧіФі; ПЛТЕНі ПВМБУФі МіФБЛПВХДХЧБООС, ЕОЕТЗЕФЙЛБ, ЛПУНіЮОБ РТПНЙУМПЧіУФШ і Ф.Д. ЧЛМАЮБАФШ ЧЙЛПТЙУФБООС ОПЧіФОіИ ФЕИОПМПЗіК ОБ ТіЧОі ЛТБЭЙИ УЧіФПЧЙИ ДПУСЗОЕОШ;

• ДПУФБФОШП ТПЪЧЙОЕОБ іОЖТБУФТХЛФХТБ;

• ОБСЧОіУФШ ДПУФБФОШП ЛЧБМіЖіЛПЧБОПА і Ч ФПК ЦЕ ЮБУ ДЕЫЕЧПї (Х РПТіЧОСООі іЪ ТПЪЧЙОЕОЙНЙ ЛТБїОБНЙ УЧіФХ ТПВПЮПї УЙМЙ .

уМіД ЪБЪОБЮЙФЙ, ЭП ОБСЧОіУФШ ЛПОЛХТЕОФОЙИ РЕТЕЧБЗ ЭЕ ОЕ ПЪОБЮБє їИ БЧФПНБФЙЮОХ ТЕБМіЪБГіА, ПУПВМЙЧП Ч УХЮБУОЙИ ХНПЧБИ ЦПТУФЛПї НіЦОБТПДОПї ЛПОЛХТЕОГії. фХФ ОБ РЕТЫЙК РМБО ЧЙИПДЙФШ НіЦОБТПДОБ ЕЛПОПНіЮОБ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ. лПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ НПЦОБ ЧЙЪОБЮЙФЙ і СЛ ЪДБФОіУФШ| ЛТБїОЙ БВП ЖіТНЙ ТПЪТПВМСФЙ і ЧЙТПВМСФЙ ЧіДРПЧіДОі ФПЧБТЙ і РПУМХЗЙ ЧЙЭПї, ОіЦ Ч іОЫЙИ ЛТБїОБИ СЛПУФі, БВП Ц ЪБ ГіОБНЙ, ОЙЦЮЙНЙ, ОіЦ Х ЛПОЛХТЕОФіЧ. х ЫЙТЫПНХ ТПЪХНіООі ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ НПЦОБ ЧЙЪОБЮЙФЙ СЛ ЪДБФОіУФШ ЗПУРПДБТУФЧБ ЛТБїОЙ УФЧПТАЧБФЙ ХНПЧЙ РПЛТБЭБООС УЧПїИ УЧіФПЗПУРПДБТУШЛЙИ ЪЧ'СЪЛіЧ, РПУФіКОПЗП РТЙУФПУХЧБООС ДП ДЙОБНіЮОіК УЧіФПЗПУРПДБТУШЛПї УЙФХБГії, ДП ЧЙЗПФПЧМЕООС ОБХЛПЧП ПВЗТХОФПЧБОПї ЗПУРПДБТУШЛПї УФТБФЕЗії і РПМіФЙЛЙ. х ЕЛПОПНіЮОЙИ ХЗТХРХЧБООСИ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ ПЛТЕНЙИ ЛТБїО ЧЙЪОБЮБє НіЦОБТПДОХ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ їИ ЕЛПОПНіЮОПЗП ПВ'єДОБООС. рТЙ ТПЪЗМСДі ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі ЛТБїОЙ ЧБЦМЙЧП ЧіДЪОБЮЙФЙ РПДіМ ОБ РТЙТПДОі ЮЙООЙЛЙ (РТЙТПДОі ВБЗБФУФЧБ, ЗЕПЗТБЖіЮОЕ УФБОПЧЙЭЕ і Ф.Д. ) і ОБВХФі (ФЕИОПМПЗіС, ЛЧБМіЖіЛПЧБОБ ТПВПЮБ УЙМБ УПГіБМШОП-ЕЛПОПНіЮОБ РПМіФЙЛБ і Ф.Д.). х УХЮБУОЙИ ХНПЧБИ офт і РПЗМЙВМЕООС ЛПОЛХТЕОГії ОБ ЪПЧОіЫОіИ ТЙОЛБИ ЧЙТіЫБМШОЕ ЪОБЮЕООС НБАФШ ОБВХФі ЮЙООЙЛЙ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі, СЛі ЧЙЪОБЮБАФШ НіУГЕ ОБГіПОБМШОПї ЕЛПОПНіЛЙ ЛТБїОЙ Ч УЧіФПЧПНХ ЗПУРПДБТУФЧі і ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОЙИ ЪЧ'СЪЛБИ. оБРТЙЛМБД, ДПУЧіД ОЙЪЛЙ ЛТБїО РПЛБЪХє, ЭП ОБСЧОіУФШ ЪОБЮОЙИ РТЙТПДОЙИ ТЕУХТУіЧ СЛ ЛПОЛХТЕОФОПї РЕТЕЧБЗЙ НПЦЕ НБФЙ і ОЕЗБФЙЧОі ЕЛПОПНіЮОі ОБУМіДЛЙ. рТПДПЧЦХАЮЙ ДПУФБФОШП РТПУФі ЖПТНЙ іОФЕЗТБГії ОБГіПОБМШОПЗП ЗПУРПДБТУФЧБ Ч нтр, ЕЛУРМХБФБГіС РТЙТПДОЙИ ТЕУХТУіЧ ЪБФТЙНХє НПВіМіЪБГіА і ЕЖЕЛФЙЧОЕ ЧЙЛПТЙУФБООС іОЫЙИ ТЕУХТУіЧ і РПФЕОГіКОЙИ НПЦМЙЧПУФЕК ЛТБїОЙ, РЕТЕФЧПТАє ПУФБООА ОБ УЙТПЧЙООЙК РТЙДБФПЛ УЧіФПЧПЗП ЗПУРПДБТУФЧБ. лТБїОБ іЪ ДЕЫЕЧПА ТПВПЮПА УЙМПА ПФТЙНХє ЛПОЛХТЕОФОХ РЕТЕЧБЗХ, БМЕ УШПЗПДОі РЕТЕЧБЗБ ОБДБєФШУС ЪБЧДСЛЙ ЧЙУПЛПЛЧБМіЖіЛПЧБОЙН, ИПЮ і ДПТПЦЮЙН ФТХДПЧЙН ТЕУХТУБН. хЛТБїОі УМіД ЪЧЕТОХФЙ ХЧБЗХ ОБ ДПУЧіД ОПЧЙИ іОДХУФТіБМШОЙИ ЛТБїО СЛі ЪТПВЙМЙ Ч УЧіК ЮБУ УФТЙВПЛ Ч ЕЛПОПНіЮОПНХ ТПЪЧЙФЛХ і ЪБТБЪ РПУіДБАФШ НіГОі РПЪЙГії Ч нтр ОЕ Ч ПУФБООА ЮЕТЗХ ЪБЧДСЛЙ ДЕЫЕЧіК ТПВПЮіК УЙМі, Б ОЙОі УЛПОГЕОФТХЧБМЙ ХЧБЗХ ОБ РіДЧЙЭЕООі ЛЧБМіЖіЛБГії і РТПЖЕУіКОПНХ ТіЧОі РТБГіЧОЙЛіЧ.

ІУОХАФШ ТіЪОі РіДИПДЙ ДП ЧЙЪОБЮЕООС ЛТЙФЕТіїЧ і РПЛБЪОЙЛіЧ НіЦОБТПДОПї ЕЛПОПНіЮОПї ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі ПЛТЕНЙИ ЛТБїО. фБЛ, оБГіПОБМШОБ БУПГіБГіС РіДРТЙєНУФЧ уыб ЧЙДіМСє Р’СФШ ЗПМПЧОЙИ РБТБНЕФТіЧ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі ЛТБїОЙ: 1. фЕНРЙ ЕЛПОПНіЮОПЗП ЪТПУФБООС (ЧОБУМіДПЛ РПМіФЙЮОПї ЛТЙЪЙ хЛТБїОБ РТПЗТБє ЪБ ГЙН РПЛБЪОЙЛПН). 2. уФБВіМШОіУФШ ГіО (РіУМС ЗіРЕТіОЖМСГії, РПЮЙОБАЮЙ Ъ 1996 Т. ГЕК РПЛБЪОЙЛ Х хЛТБїОі РПУФХРПЧП ОБВМЙЦБєФШУС ДП УЧіФПЧПЗП ТіЧОС). 3. тіЧЕОШ ВЕЪТПВіФФС (ЧТБИПЧХАЮЙ РТЙИПЧБОЕ ВЕЪТПВіФФС, хЛТБїОБ ЪОБЮОП РЕТЕЧЙЭХє ЪБ ГЙН РПЛБЪОЙЛПН ЗТБОЙЮОП ДПРХУФЙНі ОПТНЙ); 4. уФХРіОШ ЕЖЕЛФЙЧОПУФі (Ч ХНПЧБИ ЕЛПОПНіЮОПї, УПГіБМШОПї ФБ РПМіФЙЮОПї ОЕУФБВіМШОПУФі, ФТБОУЖПТНБГіС ЕЛПОПНіЛЙ хЛТБїОЙ ДП ТЙОЛПЧПї ФБ УФХРіОШ ЕЖЕЛФЙЧОПУФі ЪОБЮОП ОЙЦЮЕ НіЦОБТПДОПї). 5. уФБО ВБМБОУХ ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі (ГЕК РПЛБЪОЙЛ ОЕ ДБє хЛТБїОі НПЦМЙЧПУФі РіДЧЙЭЙФЙ ТЕКФЙОЗ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі - УЙТПЧЙООБ УРТСНПЧБОіУФШ ЕЛУРПТФХ і КПЗП РПТіЧОСОП ОЕЧЕМЙЛЙК ПВУСЗ). ніЦОБТПДОБ ЕЛПОПНіЮОБ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ хЛТБїОЙ, ОЕ ДЙЧМСЮЙУШ ОБ ДЕСЛЕ ЪТХЫЕООС (ПУПВМЙЧП Ч УФБВіМіЪБГії ГіО) ЭЕ є ОЕДПУФБФОШПА і ОЕ ЧіДРПЧіДБє ЕЛПОПНіЮОПНХ РПФЕОГіБМХ хЛТБїОЙ.

 

тЙУ. 3.1. ніЦОБТПДОі РПЛБЪОЙЛЙ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі

ЄЧТПРЕКУШЛЙК ЖПТХН Ъ РТПВМЕН ХРТБЧМіООС Ч цЕОЕЧі ЪДіКУОЙЧ ПГіОЛХ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі 22 ТПЪЧЙОЕОЙИ ЛТБїО ОБ ПУОПЧі 340 РПЛБЪОЙЛіЧ РП 10-И ЗПМПЧОЙН ЛТЙФЕТіСН: 1) ДЙОБНіЮОіУФШ ЕЛПОПНіЛЙ; 2) РТПНЙУМПЧБ ЕЖЕЛФЙЧОіУФШ; 3) ДЙОБНіЮОіУФШ ТЙОЛХ; 4) ЖіОБОУПЧБ ДЙОБНіЮОіУФШ; 5) МАДУШЛі ТЕУХТУЙ, 6) ТПМШ ДЕТЦБЧЙ; 7) РТЙТПДОі ТЕУХТУЙ і іОЖТБУФТХЛФХТБ; 8) ПТієОФБГіС ОБ ЪПЧОіЫОі ТЙОЛЙ; 9) ПТієОФБГіС ОБ ОПЧПЧЧЕДЕООС; 10) УПГіБМШОП-ЕЛПОПНіЮОЙК ЛПОУЕОУХУ і УФБВіМШОіУФШ. пГіОЛЙ НіЦОБТПДОПї ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі ЪДіКУОААФШУС ОБ ПУОПЧі ЧЙСЧМЕООС НіУГС ЛТБїОЙ Ч ЪБЗБМШОіК ієТБТИії ЪБ ПЛТЕНЙНЙ РПЛБЪОЙЛБНЙ, РПФіН ЧЙТіЫХАФШУС ЪБ УФХРЕОЕН ЧБЦМЙЧПУФі РПЛБЪОЙЛіЧ і РіДУХНПЧХАФШУС. тЕЪХМШФБФЙ РЕТЕУЙМБАФШУС ЛПЦОіК Ъ 22 ЛТБїО, СЛі НБАФШ НПЦМЙЧіУФШ ЧЙСЧЙФЙ ЧХЪШЛі НіУГС Ч НіЦОБТПДОіК ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі УЧПєї ЕЛПОПНіЛЙ і ЧЙТПВЙФЙ ОЕПВИіДОі ЪБИПДЙ УФТБФЕЗіЮОПЗП і ФБЛФЙЮОПЗП РМБОХ. сЛЭП РТПБОБМіЪХЧБФЙ ЕЛПОПНіЛХ хЛТБїОЙ ЪБ ЧЙЭЕРЕТЕМіЮЕОЙНЙ РПЛБЪОЙЛБНЙ ФП НПЦОБ ЧіДЪОБЮЙФЙ, ЭП ЪБ ЧЙОСФЛПН ДЕСЛЙИ РПЛБЪОЙЛіЧ (РТЙТПДОі ТЕУХТУЙ і іОЖТБУФТХЛФХТБ, ЪПЛТЕНБ МАДУШЛі ТЕУХТУЙ) хЛТБїОБ ЪОБЮОП ЧіДУФБє Ч ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі УЧПєї ЕЛПОПНіЛЙ РЕТЕД ТПЪЧЙОЕОЙНЙ ЛТБїОБНЙ УЧіФХ.

 

рТЙ ЧЙЪОБЮЕООі ЕЛУРПТФОП-ПТієОФПЧБОЙИ ЧЙТПВОЙГФЧ ОЕПВИіДОП ЛЕТХЧБФЙУС, РЕТЕДПЧУіН, РПФТЕВБНЙ УЧіФПЧПЗП ТЙОЛХ, БЛФЙЧОП Гі РПФТЕВЙ ЖПТНХАЮЙ. дМС ЪБВЕЪРЕЮЕООС ХУРіЫОПУФі УЧПєї ъед її ХЛТБїОУШЛЙН УХВ’єЛФБН ФТЕВБ УФЧПТАЧБФЙ ОПЧі ОіЫі ОБ УЧіФПЧПНХ ТЙОЛХ ФБ ЪБРПЧОАЧБФЙ їИ УЧПєА РТПДХЛГієА.

дЕТЦБЧБ ФіМШЛЙ УФЧПТАє РЕЧОі ХНПЧЙ ДМС ЧЙОЙЛОЕООС і РПМіРЫЕООС ЛПОЛХТЕОФОЙИ РЕТЕЧБЗ. б УФЧПТААФШУС Гі РЕТЕЧБЗЙ ФПЧБТПЧЙТПВОЙЛБНЙ. фПНХ ДЕТЦБЧОі ЪХУЙММС Ъі УФЧПТЕООС ОБВХФЙИ БВП УРЕГіБМіЪПЧБОЙИ ЖБЛФПТіЧ ВХДХФШ ЪЧЕДЕОі ОБОіЧЕГШ, СЛЭП їИ ОЕ РТЙЧ’СЪБФЙ ДП ЛПОЛТЕФОЙИ ЗБМХЪЕК і ЛПНРБОіК, - ЮЕТЕЪ РПЧіМШОіУФШ ДЕТЦБЧОЙИ УФТХЛФХТ ФБ їИОА ОЕУРТПНПЦОіУФШ УЧПєЮБУОП ХУЧіДПНЙФЙ ОПЧі ОБРТСНЙ ДіСМШОПУФі БВП РПФТЕВЙ ЛПОЛТЕФОЙИ ЗБМХЪЕК.

ІУОХє ДХНЛБ, ЭП ЧЙЛПТЙУФБООС ФЕТНіОХ "ОБГіПОБМШОБ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОіУФШ" РПНЙМЛПЧП і ОБЧіФШ ОЕВЕЪРЕЮОП (р.лТХЗНБО):

1. ТіЧЕОШ ЦЙФФС ТПУФЕ ТБЪПН іЪ ЪТПУФБООСН РТПДХЛФЙЧОПУФі, Б ОЕ іЪ ЪТПУФБООСН РТПДХЛФЙЧОПУФі Ч РПТіЧОСООі Ъ іОЫЙНЙ ЛТБїОБНЙ;

2. НПЦЕ РПТПДЙФЙ РТПФЕЛГіПОіЪН і ФПТЗПЧі ЧіКОЙ;

3. ОБ ЧіДНіОХ ЧіД ЖіТНЙ Х ДЕТЦБЧЙ ОЕНБє НіТЙ ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі і ОЕНБє НПЦМЙЧПУФі ЪОЙЛОХФЙ Ч ТЕЪХМШФБФі ТПЪПТЕООС;

4. БЛГЕОФ ОБ НіЦОБТПДОіК ЛПОЛХТЕОФПУРТПНПЦОПУФі НПЦЕ РТЙЧЕУФЙ ДП РіДФТЙНЛЙ НБМПРТПДХЛФЙЧОЙИ ЗБМХЪЕК ОБГіПОБМШОПї ЕЛПОПНіЛЙ і ЪОЙЦЕООС її ЦЙФФєЧЙИ УФБОДБТФіЧ.

 

3. жПТНХЧБООС ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОПї УФТБФЕЗії

уФБФЙУФЙЛБ РЕТЕЛПОХє, ЭП ВіЪОЕУ ЫЧЙДЛП іОФЕТОБГіПОБМіЪХєФШУС. чБТФП МЙЫЕ ЪЗБДБФЙ РТП УФТіНЛЕ ЪТПУФБООС ПВУСЗіЧ РТСНЙИ РТЙЧБФОЙИ НіЦОБТПДОЙИ іОЧЕУФЙГіК БВП РТП ОПЧі УРіМШОі РіДРТЙєНУФЧБ.

нПЦОБ ЧЙДіМЙФЙ ПУОПЧОі, ЗПМПЧОі ЕМЕНЕОФЙ УЙУФЕНЙ НіЦОБТПДОПї УФТБФЕЗії хЛТБїОЙ:

1. УФЧПТЕООС НіГОПЗП ЕЛУРПТФОПЗП УЕЛФПТБ;

2. ЪНіГОЕООС і ЪБВЕЪРЕЮЕООС ЛПОЧЕТФБГії ОБГіПОБМШОПї ЧБМАФЙ;

3. ЪБМХЮЕООС іОПЪЕНОЙИ ЛПЫФіЧ ОБ ПУОПЧі УФЧПТЕООС УРіМШОЙИ РіДРТЙєНУФЧ;

4. МіВЕТБМіЪБГіС іНРПТФХ;

5. ЖПТНХЧБООС УЙУФЕНЙ ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОПЗП НЕОЕДЦНЕОФХ;

6. ЪДіКУОЕООС іОПЪЕНОПї РіДРТЙєНОЙГШЛПї ДіСМШОПУФі;

7. ЛБДТПЧЕ ЪБВЕЪРЕЮЕООС ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОПї ДіСМШОПУФі.

пФЦЕ, НПЦОБ УЛБЪБФЙ, ЭП ЗПМПЧОЕ ЪБЧДБООС ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОПї ДіСМШОПУФі хЛТБїОЙ УЛМБДБєФШУС Ъ ФПЗП, ЭПВ ЧіТОП ЧЙЪОБЮЙФЙ ЕФБРЙ, ЖПТНЙ і ЪБУПВЙ ТЕБМіЪБГії НіЦОБТПДОПї УФТБФЕЗії

 

4.пУОПЧОі ЪБУПВЙ ЧЙЛПОБООС ГіМЕК ЪПЧОіЫОШПЕЛПОПНіЮОПї УФТБФЕЗії хЛТБїОЙ

ІОФЕЗТБГіС хЛТБїОЙ Ч ЗМПВБМШОі РТПГЕУЙ ЧЙНБЗБє, ОБУБНРЕТЕД, РТПЧЕДЕООС ФБЛПї РПМіФЙЛЙ, ЭП ЧіДРПЧіДБє ЗМПВБМШОЙН РТПГЕУБН, ОЕЪБМЕЦОП ЧіД (БВП РПРТЙ) ТЕЗіПОБМШОЙИ ЧЕЛФПТіЧ ТПЪЧЙФЛХ. фБЛЙН ЮЙОПН, ОБ ЮіМШОЕ НіУГЕ ЧЙИПДСФШ:

- РТПНЙУМПЧБ РПМіФЙЛБ, ЭП ЧіДРПЧіДБє УХЮБУОЙН ФЕОДЕОГіСН ТПЪЧЙФЛХ ТЙОЛіЧ і ФЕИОПМПЗіК;

- РіДЧЙЭЕООС ЛПОЛХТЕОФПЪДБФОПУФі ТПВПЮПї УЙМЙ і ФТХДПЧЙИ ТЕУХТУіЧ;

- ТПЪЧЙФПЛ ЖіОБОУПЧПї УЙУФЕНЙ ФБ ЪБВЕЪРЕЮЕООС іОЖТБУФТХЛФХТОПЗП ЖіОБОУХЧБООС;

- ЫЙТПЛЙК ДПУФХР ДП УЖЕТЙ УХЮБУОЙИ РПУМХЗ;

- ПЪДПТПЧМЕООС ДіМПЧПЗП УЕТЕДПЧЙЭБ, Х ФПНХ ЮЙУМі іОЧЕУФЙГіКОПЗП ЛМіНБФХ;

- РПМіРЫЕООС УПГіБМШОПЗП ФБ ЛХМШФХТОПЗП УЕТЕДПЧЙЭБ;

- РіДЧЙЭЕООС ТіЧОС ЛПНХОіЛБГіКОПї ФБ ФТБОУРПТФОПї іОЖТБУФТХЛФХТЙ.

уШПЗПДОі ОЕЕЖЕЛФЙЧОБ РПМіФЙЛБ, ЪБЛПУФЕОіМБ ВАТПЛТБФіС, ОЙЪШЛБ СЛіУФШ ФПЧБТіЧ і ТЕУХТУОПЗП ЪБВЕЪРЕЮЕООС, УФБЗОБГіС ЕЛПОПНіЛЙ ЪБЗБМПН, УФТіНЛЕ ХФіЛБООС ФБ ЧЙЧЕДЕООС ЛБРіФБМШОЙИ ТЕУХТУіЧ, "ЧФЕЮБ НПЪЛіЧ", УМБВЛіУФШ ФПТЗПЧЕМШОПї РПМіФЙЛЙ, ОЕЪБЧЕТЫЕОіУФШ ЧЙТПВОЙЮПЗП ГЙЛМХ ДМС УФЧПТЕООС ЧЙУПЛПФЕИОПМПЗіЮОЙИ ЕЛУРПТФОЙИ ФПЧБТіЧ – ГЕ Фі ЮЙООЙЛЙ, ЭП УФПСФШ ОБ ЪБЧБДі ТЕБМШОПї іОФЕЗТБГії хЛТБїОЙ Х РТПЧіДОі РТПГЕУЙ УХЮБУОПЗП УЧіФПЧПЗП ЦЙФФС.

оЕПВИіДОіУФШ НіЦОБТПДОПї іОФЕЗТБГії ПФТЙНХє ЧУЕ ВіМШЫХ РіДФТЙНЛХ УЕТЕД ХЛТБїОУШЛПї ЕМіФЙ. иПЮБ РЕЧОБ її ЮБУФЙОБ і РПВПАєФШУС ЧФТБФЙФЙ ОБДВБОЕ ЪБ ТПЛЙ ОЕЪБМЕЦОПУФі Х РТПФЙУФПСООі Ъ ВіМШЫ РПФХЦОЙНЙ ФБ ДПУЧіДЮЕОЙНЙ ЪБИіДОЙНЙ ЛПОЛХТЕОФБНЙ Ч ОПЧЙИ ХНПЧБИ ЧіДЛТЙФПУФі НіЦОБТПДОЙН ТЙОЛБН.

тЙФПТЙЛБ іОФЕЗТБГії ЪБЗБМПН ЧЙФТЙНБОБ Х ЧЙЗМСДі „ЧЙВПТХ ЛТБЭПЗП УЕТЕД ЗіТЫЙИ”:

- РПУФХРЙФЙУШ УХЧЕТЕОіФЕФПН ЛТБїОЙ ОБ ЛПТЙУФШ ЄЧТПРЙ;

- РПУФХРЙФЙУШ ОБ ЛПТЙУФШ тПУії (ЄЧТБЪії);

- БВП Ц ЧЙТіЫЕООС ЧУіИ РТПВМЕН РПЧ’СЪХєФШУС іЪ ЧЛМАЮЕООСН Ч ТБНЛЙ НіЦОБТПДОЙИ РТБЧЙМ ФЙРХ упф, „ЧіДДБФЙУШ ОБ ЧіДЛХР” ФТБОУОБГіПОБМШОЙН ЗТБЧГСН і ТЙОЛБН, ДЕ РБОХАФШ РЕТЕЧБЦОП БНЕТЙЛБОУШЛі ЛПНРБОії.

оБ ГШПНХ ФМі ОЕ УФЙИБАФШ ФБЛПЦ ЪБЛМЙЛЙ ДП УБНПУФіКОПЗП РМБЧБООС хЛТБїОЙ Ч ОЕТЕЗХМШПЧБОЙИ ТЙОЛБИ ЛТБїО, ЭП ТПЪЧЙЧБАФШУС, ДЕ ЧРМЙЧ ЗМПВБМШОЙИ РТБЧЙМ і ЗТБЧГіЧ ПВНЕЦЕОЙК.

хЛТБїОБ НБє РТПЧЕУФЙ РПМіФЙЮОХ, БДНіОіУФТБФЙЧОХ, ФПТЗПЧЕМШОП-ЕЛПОПНіЮОХ ТЕЖПТНХ, ЭП ЧЙЪОБЮЙФШ ФЙР ДЕТЦБЧОПЗП ХУФТПА ФБ РПМіФЙЮОПЗП ТЕЦЙНХ, Б ФБЛПЦ ЧЙТПВЙФЙ УФіКЛХ, ЪТПЪХНіМХ ОБГіПОБМШОХ УФТБФЕЗіА ТПЪЧЙФЛХ, ЭП ЧЛМАЮБФЙНЕ ЪВБМБОУПЧБОХ ЕЛПОПНіЮОХ, ФПТЗПЧЕМШОХ, РТБЧПЧХ ФБ ЪПЧОіЫОА РПМіФЙЛХ.

пУОПЧОЙНЙ ЗМПВБМШОЙНЙ ОБРТСНЛБНЙ ДЙУЛХУіК Ъ РЙФБОШ ТПЪЧЙФЛХ УШПЗПДОі є ОБУФХРОі:

- ЛПОЧЕТЗЕОГіС РТПФЙ ДЙЧЕТЗЕОГії ТПЪЧЙФЛХ ДЕТЦБЧ;

- ЧіМШОЙК ТЙОПЛ РТПФЙ ЪОБЮОПЗП ДЕТЦБЧОПЗП ЧФТХЮБООС Х ЗТПНБДУШЛЕ ЦЙФФС;

- ТПМШ ДЕТЦБЧЙ Ч УПГіБМШОП-ЕЛПОПНіЮОПНХ ТПЪЧЙФЛХ Ч УХЮБУОПНХ УЧіФі;

- РПМіФЙЛБ ЧіДЛТЙФПЗП УХУРіМШУФЧБ РТПФЙ ЪБЛТЙФПЗП;

- ЪВБМБОУПЧБОЕ ЪТПУФБООС РТПФЙ ИБПФЙЮОПЗП ТПЪЧЙФЛХ ЕЛПОПНіЛЙ;

- РТПВМЕНБ іОДХУФТіБМіЪБГії ФБ УФБОПЧЙЭЕ УіМШУШЛПЗП ЗПУРПДБТУФЧБ;

- ПУОПЧОі ОБРТСНЛЙ, СЛіУФШ і ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ЕЛПОПНіЮОПї ФБ ЪПЧОіЫОШПФПТЗПЧЕМШОПї РПМіФЙЛЙ (ЪБНіЭЕООС іНРПТФХ, ЕОДПЗЕООі ЮЙООЙЛЙ ТПЪЧЙФЛХ, іООПЧБГіКОЙК ТПЪЧЙФПЛ ФПЭП);

- ХЪЗПДЦЕООС НБЛТП- ФБ НіЛТПЕЛПОПНіЮОПї РПМіФЙЛЙ.

зБТНПОіЪБГіС ХЛТБїОУШЛПї РПМіФЙЛЙ Ъ ЗМПВБМШОЙНЙ ФЕОДЕОГіСНЙ ЧЙНБЗБє ВіМШЫ ЧіДРПЧіДБМШОПЗП РіДИПДХ ДП ДЕТЦБЧОПї РПМіФЙЛЙ ФБ НіЦОБТПДОЙИ ОПТН, РТЙОГЙРіЧ і ХЗПД. оЙОіЫОС Ц ЛПОЖіЗХТБГіС ЧМБДЙ ФБ РПМіФЙЛЙ Ч ЛТБїОі ОЕ ДБє ЦПДОЙИ ЗБТБОФіК Х ГШПНХ ЧіДОПЫЕООі.

ч ТБНЛБИ ЗМПВБМШОЙИ ДіБМПЗіЧ НіЦ ДЕТЦБЧБНЙ УЧіФХ УЖПТНХЧБМБУС ОЙЪЛБ УХУРіМШОП-РПМіФЙЮОЙИ ОБРТСНЛіЧ, ЛПФТі ЧЙЪОБЮБАФШ ЪБЧДБООС УРіЧРТБГі НіЦ ЛТБїОБНЙ Ч РМБОЕФБТОПНХ НБУЫФБВі. гЕ, ЪПЛТЕНБ:

- ЪБВЕЪРЕЮЕООС УФТХЛФХТОЙИ РТПГЕУіЧ, ЭП ЧіДВХЧБАФШУС Ч ТБНЛБИ ЗМПВБМіЪБГії: іОФЕЗТБГіС ТЙОЛіЧ, іОФЕЗТБГіС ЖіОБОУПЧЙИ і ЧЙТПВОЙЮЙИ УЙУФЕН. рТЙ ГШПНХ іОФЕЗТБГіС ДМС ОБГіПОБМШОЙИ ТЙОЛіЧ ПЪОБЮБє іОДХУФТіБМШОП-ЧЙТПВОЙЮЕ, іОЖТБУФТХЛФХТОЕ ФБ ФПТЗПЧЕМШОЕ ЧЛМАЮЕООС Ч ЗМПВБМШОі ТЙОЛЙ, Ч ТЙОЛЙ ТПЪЧЙОЕОЙИ ЕЛПОПНіЛ;

- РіДФТЙНЛБ ЕЛПМПЗіЮОПї ВЕЪРЕЛЙ, Х ФПНХ ЮЙУМі ЧЙТіЫЕООС РТПВМЕНЙ ЗМПВБМШОПЗП РПФЕРМіООС;

- УРТЙСООС РПДПМБООА ВіДОПУФі ФБ ЧЙТіЧОАЧБООС ДПВТПВХФХ ОБТПДіЧ УЧіФХ Ч ЗМПВБМШОПНХ НБУЫФБВі;

- РіДФТЙНЛБ ФТБОУЖПТНБГіКОЙИ РТПГЕУіЧ Ч ЛТБїОБИ гЕОФТБМШОПї ФБ уИіДОПї ЄЧТПРЙ, Б ФБЛПЦ ЛТБїОБИ ЛПМЙЫОШПЗП тБДСОУШЛПЗП уПАЪХ;

- ХЮБУФШ Х МіЛЧіДБГії ЮЙ УХФФєЧПНХ ЪОЙЦЕООі ТіЧОС ФБЛ ЪЧБОЙИ ГЙЧіМіЪБГіКОЙИ ИЧПТПВ ОПЧПЗП УФПМіФФС: уоІд, ЗПМПД, ОЕРЙУЕНОіУФШ, ОБТЛПЪБМЕЦОіУФШ ФПЭП.

 

фЕНБ 4. елурптф фб Інрптф фпчбтІч фб рпумхз

1. дЙОБНіЛБ ФБ ФПЧБТОБ УФТХЛФХТБ ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі хЛТБїОЙ. уФБО ФПТЗПЧПЗП ВБМБОУХ.

ніЦОБТПДОБ ФПТЗіЧМС — іУФПТЙЮОП РЕТЫБ ЖПТНБ НіЦОБТПДОЙИ ЕЛПОПНіЮОЙИ ЧіДОПУЙО, СЛБ СЧМСє УПВПА ПВНіО ФПЧБТБНЙ і РПУМХЗБНЙ НіЦ ДЕТЦБЧБНЙ. дМС ОБГіПОБМШОПЗП ЗПУРПДБТУФЧБ ХЮБУФШ Ч НіЦОБТПДОіК ФПТЗіЧМі ОБВХЧБє ЖПТНЙ ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі.

ъПЧОіЫОС ФПТЗіЧМС — ГЕ ФПТЗіЧМС ПДОієї ЛТБїОЙ Ъ іОЫЙНЙ ЛТБїОБНЙ, СЛБ УЛМБДБєФШУС Ъ ЕЛУРПТФХ ФБ іНРПТФХ ФПЧБТіЧ і РПУМХЗ. х УХЛХРОПУФі ЪПЧОіЫОС ФПТЗіЧМС ТіЪОЙИ ДЕТЦБЧ ХФЧПТАє НіЦОБТПДОХ ФПТЗіЧМА.

ъОБЮЕООС НіЦОБТПДОПї ФПТЗіЧМі ДМС ЛТБїОЙ:

фЕПТЕФЙЮОП ЪПЧОіЫОС ФПТЗіЧМС ДБє ЛТБїОБН НПЦМЙЧіУФШ УРЕГіБМіЪХЧБФЙУС ОБ ФЙИ ЧЙДБИ ДіСМШОПУФі, ДЕ ЧПОЙ НБАФШ РПТіЧОСМШОХ РЕТЕЧБЗХ, і РіДРПТСДЛПЧХє ОБГіПОБМШОЙИ ЧЙТПВОЙЛіЧ ЪДПТПЧіК ДЙУГЙРМіОі, СЛБ ОЕПВИіДОБ Ч ЛПОЛХТЕОФОіК ВПТПФШВі Ъ іОПЪЕНОЙНЙ ЛПНРБОіСНЙ.

дМС ПГіОЛЙ НБУЫФБВіЧ, ФЕНРіЧ, ФЕОДЕОГіК, ОБРТСНіЧ ТПЪЧЙФЛХ НіЦОБТПДОПї ФПТЗіЧМі ЧЙЛПТЙУФПЧХАФШ УЙУФЕНХ РПЛБЪОЙЛіЧ, СЛБ УЛМБДБєФШУС Ъ 6 ЗТХР:

1. бВУПМАФОі РПЛБЪОЙЛЙ: ЕЛУРПТФ (ТЕЕЛУРПТФ), іНРПТФ (ТЕіНРПТФ), ЪПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОЙК ПВіЗ (чфп), «ЗЕОЕТБМШОБ» ФПТЗіЧМС, «УРЕГіБМШОБ» ФПТЗіЧМС, ЖіЪЙЮОЙК ПВУСЗ ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі.

2. уФТХЛФХТОі РПЛБЪОЙЛЙ: ФПЧБТОБ УФТХЛФХТБ ЕЛУРПТФХ і іНРПТФХ, ЗЕПЗТБЖіЮОБ УФТХЛФХТБ ЕЛУРПТФХ і іНРПТФХ.

3. рПЛБЪОЙЛЙ іОФЕОУЙЧОПУФі ФПТЗіЧМі: ПВУСЗ ЕЛУРПТФХ, іНРПТФХ БВП ЪПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОПЗП ПВіЗХ ОБ ДХЫХ ОБУЕМЕООС; ЕЛУРПТФОБ, іНРПТФОБ БВП ЪПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОБ ЛЧПФБ.

4. рПЛБЪОЙЛЙ, ЭП РіДУХНПЧХАФШ: УБМШДП ФПТЗПЧПЗП ВБМБОУХ, УБМШДП ВБМБОУХ РПУМХЗ і ОЕЛПНЕТГіКОЙИ ПРЕТБГіК, УБМШДП ВБМБОУХ РПФПЮОЙИ ПРЕТБГіК, іОДЕЛУ «ХНПЧЙ ФПТЗіЧМі».

5. рПЛБЪОЙЛЙ ДЙОБНіЛЙ.

6. рПЛБЪОЙЛЙ УРіЧУФБЧМЕООС.

дЙОБНіЛБ і ФПЧБТОБ УФТХЛФХТБ ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі хЛТБїОЙ.

рЕТЕДПЧі РПЪЙГії Ч ХЛТБїОУШЛПНХ ЕЛУРПТФі ОБМЕЦБФШ НЕФБМПРТПДХЛГії (ВМЙЪШЛП 40%), НіОЕТБМШОЙН РТПДХЛФБН і ИіНії (22%), ФПДі СЛ ОБ НБЫЙОПВХДХЧБООС РТЙРБДБє МЙЫЕ 12%.

фПТЗПЧЙК ВБМБОУ - ЪЧіФОіУФШ, ЭП ЧіДПВТБЦБє ТЕЪХМШФБФЙ ХЮБУФі ЛТБїОЙ Ч НіЦОБТПДОіК ФПТЗіЧМі. фПТЗПЧЙК ВБМБОУ є УЛМБДПЧПА ЮБУФЙОПА РМБФіЦОПЗП ВБМБОУХ і ЧіДПВТБЦБє ЮЙУФЙК РПФіЛ ФПЧБТіЧ НіЦ ЛТБїОБНЙ.

ъПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОЙК ВБМБОУ ЛТБїОЙ - УРіЧЧіДОПЫЕООС ЧБТФПУФі ЕЛУРПТФХ і іНРПТФХ ФПЧБТіЧ ЪБ РЕЧОЙК РЕТіПД ЮБУХ. ъПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОЙК ВБМБОУ ЧЛМАЮБє ЖБЛФЙЮОП УРМБЮЕОі і ЪДіКУОЕОі Ч ЛТЕДЙФ ФПЧБТОі ПРЕТБГії. ъПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОЙК ВБМБОУ УЛМБДБєФШУС ЪБ ПЛТЕНЙНЙ ЛТБїОБНЙ ФБ ЪБ ЗТХРБНЙ ДЕТЦБЧ.

ъПЧОіЫОШПФПТЗіЧЕМШОЙК ВБМБОУ хЛТБїОЙ

пВУСЗ ЕЛУРПТФХ ФПЧБТіЧ і РПУМХЗ РПТіЧОСОП Ъ 2005 Т. ЪВіМШЫЙМЙУС ОБ 5,1%, Б іНРПТФХ – ОБ 22%

оЕЗБФЙЧОЕ УБМШДП УЛМБМП 985,1 НМО.ДПММ.

уБМШДП ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі ФПЧБТБНЙ Ч хЛТБїОі ОБВХМП ОЕЗБФЙЧОЕ|ЪБРЕТЕЮОЙК| ЪОБЮЕООС Ч УЕТРОі 2005 ТПЛХ і Ъ ФЙИ РіТ|ЧіДФПДі| ЭПНіУСЮОП ЪВіМШЫХєФШУС. фБЛ, ЪБ 2005 ТіЛ ЕЛУРПТФ ЧЙТіУ ОБ 5%, іНРПТФ - ОБ 25%.

віМШЫЕ 40% ХЛТБїОУШЛПЗП ЕЛУРПТФХ РПУіДБє НЕФБМ, ФПДі СЛ ЮБУФЛБ ЧЙУПЛПФЕИОПМПЗіЮОЙИ ФПЧБТіЧ МЕДЧЕ РЕТЕЧЙЭХє 10%

 

2. пУОПЧОі ЪПЧОіЫОШПФПТЗПЧЕМШОі РБТФОЕТЙ і РЕТУРЕЛФЙЧЙ ФПТЗПЧЙИ|ФПТЗіЧЕМШОЙК| ЧіДОПУЙО.

ъПЧОіЫОШПФПТЗПЧЕМШОі ПРЕТБГії Ъ ФПЧБТБНЙ хЛТБїОБ ЪДіКУОАЧБМБ іЪ РБТФОЕТБНЙ Ъ 210 ЛТБїО УЧіФХ.

еЛУРПТФ (ОБКВіМШЫі ЕЛУРПТФОі РПУФБЮБООС):

ћ дП тПУії (ГХЛТХ, ЕМЕЛФТПЕОЕТЗіС)

ћ дП фХТЕЮЮЙОЙ (ЕМЕЛФТПЕОЕТЗіС)

ћ дП ІФБМії (ЪЕТОП)

ћ х уыб (НЕФБМХТЗіС, іОЖПТНБГіКОі ФЕИОПМПЗії, ЪЕТОП)

ћ дП оіНЕЮЮЙОЙ (ЪЕТОП)

ћ дП рПМШЭі

ћ дП віМПТХУі (ЕМЕЛФТПЕОЕТЗіС).

ІНРПТФ

ћ ъ тПУії (ОБЖФБ, ЗБЪ, ЪЕТОП)

ћ ъ фХТЛНЕОіУФБОХ (ЗБЪ)

ћ ъ оіНЕЮЮЙОЙ (БЧФПНПВіМі, РЙЧП, ЧЕМЙЛБ ТПЗБФБ ИХДПВБ )

ћ ъ лЙФБА (ФЕЛУФЙМШ і ФЕЛУФЙМШОі ЧЙТПВЙ; НБЫЙОЙ, ХУФБФЛХЧБООС, НЕИБОіЪНЙ; РТПДХЛГіС ИіНіЮОПА і РПЧ'СЪБОЙИ Ъ ОЕА ЗБМХЪЕК РТПНЙУМПЧПУФі),

ћ ъ рПМШЭі (Н'СУОБ РТПДХЛГіС )

ћ ъ ІФБМії (БЧФПНПВіМі, ЧЙОП, ЛБИЕМШ)

ћ ъ віМПТХУі (УіТОЙЛЙ, ЫФХЮОЕ ИХФТП, БЧФПЫЙОЙ, Н'СУП, дчр).

х 2006 ТПГі ПВУСЗЙ ЕЛУРПТФОЙИ РПУФБЮБОШ Ч ЛТБїОЙ ЄЧТПРЙ УЛМБДБМЙ 32,8% ЧіД ЪБЗБМШОПЗП ПВУСЗХ ЕЛУРПТФХ, уод - 31,9%, бЪії - 21,9%, бНЕТЙЛЙ - 7%, бЖТЙЛЙ - 6,4%, бЧУФТБМії і пЛЕБОії - 0,04%.

х ГШПНХ Ц ТПГі іНРПТФ Ъ ЛТБїО уод УЛМБДБЧ 46,3% ЧіД ЪБЗБМШОПЗП КПЗП ПВУСЗ, ЄЧТПРЙ - 36,1%, бЪії - 13,3%, бНЕТЙЛЙ - 3,3%, бЖТЙЛЙ - 0,8% і бЧУФТБМії і пЛЕБОії - 0,2%.

оБКВіМШЫі ФПТЗПЧі РБТФОЕТЙ

тПУіКУШЛБ жЕДЕТБГіС ЪБМЙЫБєФШУС ОБКВіМШЫЙН ФПТЗПЧЙН РБТФОЕТПН хЛТБїОЙ РіУМС Єу.

3. ъПЧОіЫОС ФПТЗіЧМС хЛТБїОЙ Ъ ЛТБїОБНЙ уод, іОДХУФТіБМШОЙНЙ ЛТБїОБНЙ, ЛТБїОБНЙ, ЭП ТПЪЧЙЧБАФШУС.

ъПЧОіЫОС ФПТЗіЧМС хЛТБїОЙ Ъ ЛТБїОБНЙ уод

оБ ЛТБїОЙ уод РТЙРБДБє 33,5 % (31,2%-2005З.) ЪБЗБМШОПЗП ПВУСЗХ ЕЛУРПТФХ і 45,2% (46,8%-2005З.) ЪБЗБМШОПЗП ПВУСЗХ іНРПТФХ хЛТБїОЙ.

ъПЧОіЫОС ФПТЗіЧМС хЛТБїОЙ Ъ іОЫЙНЙ ЛТБїОБНЙ

рПТіЧОСОП Ъ 2005З. ПВУСЗ ЕЛУРПТФХ ФПЧБТіЧ і РПУМХЗ ЪТіУ ОБ 1,6%. чіДРПЧіДОП ПВУСЗ іНРПТФХ ФПЧБТіЧ і РПУМХЗ ЪТіУ 25,7%.

дЕЖіГЙФ ЪПЧОіЫОШПї ФПТЗіЧМі ФПЧБТБНЙ хЛТБїОЙ Ч УіЮОі-ВЕТЕЪОі 2007 ТПЛХ УЛПТПФЙЧУС ДП $1 НМТД Ъ $1,8 НМТД ЪБ БОБМПЗіЮОЙК РЕТіПД НЙОХМПЗП ТПЛХ і $6,7 НМТД ЪБ ЧБЦ 2006 ТіЛ.

фПВФП, хЛТБїОБ НБє РПЪЙФЙЧОХ ДЙОБНіЛХ УЛПТПЮЕООС ОЕЗБФЙЧОПЗП УБМШДП ЪБ ФПЧБТБНЙ.

х ЦПЧФОі 2006 ТПЛХ ЕЛУРПТФ ФПЧБТіЧ, Ч РПТіЧОСООі Ъ БОБМПЗіЮОЙН РЕТіПДПН НЙОХМПЗП ТПЛХ, ЪВіМШЫЙЧУС ОБ 17,9% і УЛМБЧ $3 447,6 НМО., іНРПТФ - ОБ 25,7%, УЛМБЧЫЙ ФЙН УБНЙН $4 034,2 НМО.

4. рТПВМЕНЙ РТЙєДОБООС хЛТБїОЙ ДП УЙУФЕНЙ збфф/чфп.

SWOT-БОБМіЪ

уЙМШОі УФПТПОЙ

o ДМС УРПЦЙЧБЮіЧ - НПЦМЙЧЕ ЧіДОПУОЕ ЪОЙЦЕООС ГіО ОБ ФПЧБТЙ;

o ДМС ЧЙТПВОЙЛіЧ - РПМЕЗЫЕОЙК ДПУФХР ДП УЧіФПЧЙИ ТЙОЛіЧ ФПЧБТіЧ, РПУМХЗ, ЛБРіФБМіЧ, НіЦОБТПДОП ЧЙЪОБОЙИ РТБЧ ДМС ЪБИЙУФХ ОБГіПОБМШОЙИ ЕЛПОПНіЮОЙИ іОФЕТЕУіЧ ОБ ГЙИ ТЙОЛБИ;

o ЧіМШОЙК ДПУФХР ОБ ТЙОЛЙ Ъ РЕТЕЧБЦОП ГіОПЧПА ЛПОЛХТЕОГієА (УЙТПЧЙОЙ, ОБРіЧЖБВТЙЛБФіЧ, УФБОДБТФЙЪПЧБОЙИ НБУПЧЙИ ЗПФПЧЙИ ЧЙТПВіЧ);

o ДМС ЕЛУРПТФППТієОФПЧБОЙИ ПВМБУФЕК ЕЛПОПНіЛЙ - ЪНЕОЫЕООС ЧФТБФ ЧіД ДЙУЛТЙНіОБГіКОЙИ ЪБИПДіЧ і ЪБЗТПЪЙ БОФЙДЕНРіОЗПЧЙИ ТПЪУМіДХЧБОШ;

o ЧЙЛПТЙУФБООС НЕИБОіЪНіЧ ВБЗБФПУФПТПООШПЗП ЧТЕЗХМАЧБООС УРПТіЧ, ЭП іУОХАФШ Х чфп;

o ЪВіМШЫЕООС УХВУЙДіК ОБ ЖіОБОУХЧБООС ДПУМіДОЙГШЛЙИ, ХЮВПЧЙИ, ЛПОУХМШФБФЙЧОЙИ і НБТЛЕФЙОЗПЧЙИ РТПЗТБН, УФЧПТЕООС ДЕТЦБЧОЙИ ТЕЪЕТЧіЧ ДМС ЪБВЕЪРЕЮЕООС РТПДПЧПМШЮПї ВЕЪРЕЛЙ, УФТБИХЧБООС і ЗБТБОФХЧБООС ВЕЪРЕЛЙ ДПИПДіЧ, ЧЙРМБФ ОБ ЧіДЫЛПДХЧБОШ ЪВЙФЛіЧ ЧіД УФЙИіКОЙИ МЙИ, ДПРПНПЗБ ОБ УФТХЛФХТОХ РЕТЕВХДПЧХ, ЧЙРМБФЙ ЪБ РТПЗТБНБНЙ ПИПТПОЙ ОБЧЛПМЙЫОШПЗП УЕТЕДПЧЙЭБ і ТЕЗіПОБМШОЙНЙ РТПЗТБНБНЙ ДПРПНПЗЙ;

o ТПЪЧЙФПЛ НіУГЕЧПЗП УЕЛФПТХ РПУМХЗ ЮЕТЕЪ ФЕ, ЭП НіУГЕЧі РПУФБЮБМШОЙЛЙ РПУМХЗ НБАФШ РЕТЕЧБЗЙ РЕТЕД іОПЪЕНОЙНЙ ЪБЧДСЛЙ ЛТБЭПНХ ТПЪХНіООА НіУГЕЧПЗП УРПЦЙЧБЮБ, НіУГЕЧЙИ ФТБДЙГіК, ЪБЛПОПДБЧЮПЗП і БДНіОіУФТБФЙЧОПЗП ТЕЗХМАЧБООС, ОБМБЗПДЦЕОЙН ЗТПНБДУШЛЙН ЪЧ'СЪЛБН, ЧіДУХФОПУФі НПЧОПЗП ВБТ'єТХ.

нПЦМЙЧПУФі

o РПДБМШЫБ іОФЕОУЙЧОБ іОФЕЗТБГіС Ч УЧіФПЧЕ ЗПУРПДБТУФЧП, Б УБНЕ Ч Єу;

o РПДБМШЫЙК ТПЪЧЙФПЛ РТПГЕУіЧ ТЕЗіПОБМШОПї іОФЕЗТБГії Ч ТБНЛБИ Єер;

o РіДЧЙЭЕООС НіЦОБТПДОПЗП іНіДЦХ хЛТБїОЙ;

o РіДЧЙЭЕООС СЛПУФі ДЕТЦБЧОПЗП ХРТБЧМіООС і ЪОЙЦЕООС ТіЧОС ЛПТХРГії Ч ЛТБїОі;

o ОБТПЭХЧБООС ПВУСЗіЧ РТПДБЦХ ХЛТБїОУШЛЙИ ФПЧБТіЧ і РПУМХЗ ОБ ЪБТХВіЦОЙИ ТЙОЛБИ;

o УФТХЛФХТОБ БДБРФБГіС ДП РТіПТЙФЕФіЧ УЧіФПЧПї ЕЛПОПНіЛЙ;

o НПЦОБ ОЕ ЮЕЛБФЙ УЕТКПЪОПЗП ЪНЕОЫЕООС ТіЧОС ФБТЙЖОПЗП ЪБИЙУФХ ЪБ ХНПЧ ЧУФХРХ ЛТБїОЙ Х чфп, ПУЛіМШЛЙ ЧіО ЧЦЕ ЪБТБЪ іУФПФОП НЕОЫЕ ОіЦ Ч Єу, уыб БВП сРПОії;

o НПЦМЙЧЕ РПМіРЫЕООС УФБОХ ОБУФХРОЙИ ПВМБУФЕК ЕЛПОПНіЛЙ і РТПНЙУМПЧПУФі: ИБТЮПЧБ РТПНЙУМПЧіУФШ, МЕЗЛБ РТПНЙУМПЧіУФШ, ФЕМЕЛПНХОіЛБГії, ФХТЙУФЙЮОі РПУМХЗЙ, ЖПОДПЧі ТЙОЛЙ, ФТХВПРТПЧіДОЙК ФТБОУРПТФ, УФТБИХЧБООС, РПЫФПЧЙК ЪЧ'СЪПЛ, ВБОЛіЧУШЛі РПУМХЗЙ, МіФБЛПВХДХЧБООС, УХДОПВХДХЧБООС, ИіНіЮОБ РТПНЙУМПЧіУФШ, УіМШУШЛЕ ЗПУРПДБТУФЧП, ЪБМіЪОЙЮОЙК ФТБОУРПТФ, ТЙЕМФЕТУШЛі РПУМХЗЙ, ПУЧіФБ, НПТУШЛЙК ФТБОУРПТФ, НЕДЙЮОі РПУМХЗЙ, ЕОЕТЗЕФЙЛБ, БЧіБГіКОЙК ФТБОУРПТФ.

уМБВЛі УФПТПОЙ

o ОЕЗПФПЧОіУФШ ПЛТЕНЙИ ЧіФЮЙЪОСОЙИ ЧЙТПВОЙЛіЧ ДП ЦПТУФЛПї НіЦОБТПДОПї ЛПОЛХТЕОГії;

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.